Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

Grupy Parafialne

Kościół to nie jest zwykła organizacja, do której się zapisuje, jak do jakiejś „ein Verein”, ale rodzina, do której się przynależy; dom, w którym jest się kochanym; szpital polowy, w którym można wyleczyć się z ran i odzyskać zdrowie.

Grupa Modlitewna

Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi

Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest to modlitwa ludzkiej solidarności, wspólnotowa modlitwa ludzi odkupionych

Grupa Duchowej Adopcji

Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat

Grupa Dyskusyjna

Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć

Lektorzy

Czytać Pismo Święte to służyć tajemnicy Słowa

Ministranci

Służyć przy ołtarzu to być bliżej Boga

Grupa Muzyczna

Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy

Schola

Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością

Grupa Rodzinna AL-ANON

Liczy się nie to, co chcesz zrobić, lecz to, co robisz

Grupa AA

Skończ z problemem, szukaj rozwiązań. Trzeźwość daje godność.