Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

Kurs przedmałżeński online

Zapraszamy na internetowy kurs przedmałżeński, za pomocą aplikacji Zoom. Zgłoszenia prosimy kierować mailowo.

Pokaż więcej

Herbaciarnia “Familiaris”: spotkania seniorów online

Herbaciarnia to przestrzeń spotkań seniorów emigracyjnych przy herbacie w przestrzeni online. To miejsce rozmów seniorów; rozmów z seniorami; spędzania wspólnie czasu; dzielenia się swoim umiejętnościami, doświadczeniami i wiedzą. To także miejsc wspólnego picia herbaty, wspólnego bycia i przeżywanie codzienności.

Pokaż więcej

Działaność Familiaris - film

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Pokaż więcej

Familiaris

Poradnictwo – wg ks. prof. Władysława Szewczyka – jest „osobowym kontaktem pomocnym”.

  • KONTAKT – inaczej wzajemne odniesienie, relacja, spotkanie. Narzędziem tej relacji jest słowo, rozmowa, dialog.
  • OSOBOWY – w odróżnieniu od rzeczowego jest to kontakt osoba-osoba z całym światem myśli, wyobrażeń i postaw.
  • POMOCNY – jego celem jest konkretnie rozumiana pomoc, niezależnie od tego, czy jest to realna pomoc w rozwiązaniu problemu, czy tylko emocjonalne wsparcie w sytuacjach, kiedy inna pomoc jest po prostu niemożliwa

Po co człowiek przychodzi do poradni? – odwołując się do gry słów – przychodzi po-radę i po-moc, wzmocnienie, siłę, oparcie.

Nazwa i geneza powstania

Duszpasterstwo profamilijne znajduje się w centrum pastoralnych priorytetów duszpasterstwa emigracyjnego. Owocem posiedzenia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w dniach 27-29 IX 2019 w Zakopanem oraz Międzynarodowego Kongresu Rodzin Polonijnych 26 - 27 X 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre było stworzenie struktur poradni rodzinnych w warunkach emigracyjnych oraz podniesienie jakości duszpasterstwa polonijnego.

W listopadzie 2019 r. powołano do istnienia Poradnię Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Familiaris” z siedzibą w PMK we Freiburgu. Nazwa nawiązuje do posynodalnej adhortacji papieża Jana Pawła II „Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, wydanej 22 listopada 1981. „Familiaris” jest dziełem na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły.

Personalia

Struktury Poradni „Familiaris” działającej przy Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu:

  • Koordynator duchowny – ks. Tomasz Drożyński
  • Koordynatorzy świeccy poradni dla narzeczonych i dla singli – Kasia i Michał Urbańscy
  • Doradca życia rodzinnego – Halina Lisson

Koordynatorzy pełnią swoją funkcję w wymiarze lokalnym (Freiburg) oraz krajowym (PMK Niemcy). Koordynatorzy zrzeszeni są w TEAM-ie Poradni Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Familiaris” – to grupa osób zaangażowanych w temat poradnictwa rodzinnego, podejmujących swoje działania mając na uwadze dobro rodziny polonijnej.

Specjaliści w swoim fachu, ludzie z wielkim sercem i dużą wrażliwością na potrzeby innych. Spotkania TEAM-u odbywają się na razie online.

Metodologia pracy

Projekt „Poradnia PMK Freiburg” realizowany jest według kryteriów SMART: S – specyficzny, M – mierzalny, A – akceptowalny, R – realny, T – terminowy.

Takie podejście warunkuje skuteczność i efektywność realizacji projektu.

Zakres pracy

Poradnia Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu to poradnia rodzinna na emigracji działająco wielopoziomowo i integralnie. Założenia teoretyczne pracy „Familiaris”:

  • Personalistyczna koncepcja człowieka
  • Chrześcijański system wartości
  • Zdrowy eklektyzm metod
  • Wolontariat i bezpłatność usług

Poradnia uwzględnia uwarunkowania ponadnarodowe i międzywyznaniowe.Uwzględniając etniczne różnice wspólnot polskojęzycznych nasza poradnia wychodzi naprzeciw zainteresowanym posługując się językiem polskim lub językiem niemieckim. Oferujemy pomoc dla osób poszukujących wsparcia, rozmowy, porady. Wspieramy osoby starsze i samotne, uczymy narzeczonych, pomagamy małżeństwom, chronimy młodzież i dzieci.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać zgłoś się do nas - służymy pomocą i poradą. Razem łatwiej zobaczyć światełko w ciemnym tunelu, razem lepiej przeżywać radości i smutki, razem mądrzej idziemy przez życie.

Jeżeli potrzebujesz poczytać, posłuchać coś „innego” … zapraszamy - na naszej stronie znajdziesz kilka ciekawych informacji, które mogą się kiedyś, komuś, gdzieś, po cos przydać.

Jeżeli chcesz nas wspomóc swoją wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią współpracy - czekamy na Ciebie, a jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło duchowo, prosimy o Twoje pozytywne myśli i dobre słowo.

Zapraszamy na naszą stronę Familiaris:  http://poradnia-pmk.eu