Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

SQoL Familiaris

Seniorzy dzięki swojemu doświadczeniu i wartościom przekazywanym młodszym pokoleniom są ogromnym kapitałem z nieocenionymi zasobami i umiejętnościami. Odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i pamięci kulturowej, potwierdzonej doświadczeniem miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i solidarności. W myśl słów Papieża Franciszka, który uczy, że: „Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się żywą częścią swej wspólnoty”.

Poczucie bezpieczeństwa to dla seniorów niewystarczające kryterium godnego funkcjonowania społecznego i indywidualnego. Przy ciągle wydłużającym się wieku życia, potrzeba z troską pochylić się nad seniorami, by czuli się potrzebni, przydatni, akceptowani oraz szanowani w rodzinie i w społeczeństwie. Jakość życia seniorów jest ważnym elementem aktywnej polityki społecznej i rodzinnej właściwie wszystkich krajów europejskich. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia seniorów na emigracji (Quality of Seniors’ Life) co ściśle łączy się z dobrostanem fizycznym, materialnym, społecznym, emocjonalny, oraz zadowoleniem i poczuciem sensu życia.

(…) jakość życia człowieka to nie tylko byt w sensie fizycznym, ale także możliwości wzbogacenia ducha, umysłu, możliwość kształcenia, a także twórczość i kreatywność. Jakość życia człowieka to suma jego starań, zmagań, walki toczonej często z samym sobą, to umiejęt- ność dokonywania trafnych wyborów, to także zdolność do kompromisów, to przede wszystkim umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania ich konsekwencji z całą odpowiedzialnością  (E.Skrzypek,  Czynniki kształtujące jakość życia, 2001)

Mając na uwadze potrzeby osób starszych na emigracji koordynatorzy „Familiaris” podjęli decyzję o stworzeniu „Wspólnoty Seniorów” działającej zarówno online jak i na miarę możliwości w warunkach lokalnych. Tematyczne spotkania odbywać się będą w trybie online. Szczegółowy program dostępny będzie niebawem na stronie poradni w zakładce „News”.

Spotkania odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 za pomocą aplikacji Zoom (Meeting-ID: 760 591 1314, Kenncode: 783540).

Podjęta inicjatywa to swoistego rodzaju tzw. Polonijny Klub Seniora. Organizacja struktury i zakres tematyczny, jak również formy realizacji podjętego projektu towarzyszenia seniorom na emigracji wymaga czasu i zaangażowania wolontariuszy. 

Inicjatywa spotkań seniorów finansowo wspomagana jest przez Konsulat Generalny RP w Monachium za pośrednictwem Konsula Marcina Króla, poprzez projekt „Spotkania seniorów w czasie pandemii – w ramach Polonia 4 Neighbours”. 

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów.

Zgłoszenia: telefonicznie Hotline +49 17670053847,

emailowo (poradniapmk@gmail.com) bądź elektronicznie (https://forms.gle/o5H9LADtoPm3rsQ86)