Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

ks. Tomasz Drożyński

W 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie, prezbiter diecezji kaliskiej. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Duszpasterską posługę pełnił w różnych parafiach w Polsce (w Jarocinie i w Kaliszu) oraz za granicą we Włoszech, Anglii i Szwajcarii. Od listopada 2017 r. pełni posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu w Niemczech. Od listopada 2019 r. jest koordynatorem duchownym "Familiaris" . Od listopada 2020 r. mianowany członkiem Rady ds. Rodziny Polonijnej przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu filozofii Karola Wojtyły i Zygmunta Baumana. Jest członkiem zespołu badawczego filozofii społeczno-politycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Publikuje regularnie swoje artykuły w "Naszym Słowie" Miesięczniku PMK w Niemczech.