Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

Skrament Bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe”. 

W Kościołach wschodnich nazywa się chryzmacją (cresima, namaszczenie krzyżmem lub myronem, oznaczającym „krzyżmo") z racji swego głównego obrzędu, którym jest namaszczenie. Na Zachodzie nazywa się bierzmowaniem (confirmatio), ponieważ ten sakrament utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. 

Bierzmo jest belką podtrzymującą dach budynku, podporą, bez której budynek nie ustoi. Bierzmowanie jest takim wsparciem dla tego, co Bóg wlał w twoje serce w sakramencie chrztu. Bierzmowanie jest podporą dziecięctwa Bożego – usynowienia oraz wiary, nadziei i miłości. Łaska usynowienia – łaska uświęcająca, trzy cnoty Boskie oraz dary Ducha Świętego to pełen „pakiet” potrzebny do tego, byś mógł współpracować z Duchem Świętym, by On mógł cię uświęcać. Kolejny pakiet, jaki Duch Święty składa w tobie, to charyzmaty – dary, które mają służyć do uświęcenia i rozwoju Kościoła, założonego przez Chrystusa. By rozwijać charyzmaty, trzeba służyć nimi innym z miłości do Boga i ludzi. Dlatego trzeba znaleźć wspólnotę, w której będziemy odkrywać, jakie charyzmaty daje Bóg konkretnej osobie. Mamy zatem dwa „pakiety” – jeden do pogłębiania relacji z Bogiem i świętości własnej, a drugi do służenia drugim w Kościele.

Informacje dla kandydatów

Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra: 

  • jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii
  • jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Trzeba wybrać sobie świadka bierzmowania. Według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół:

  • świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
  • musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
  • musi być osobą już bierzmowaną

Przygotowanie

Przygotowanie do bierzmowania przebieg w trzech etapach: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzone jest rocznym cyklem obowiązkowych spotkań katechetycznych i liturgicznych (dwa razy w miesiącu). W naszej Misji przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczęło się od września 2020 roku. Patronem naszego przygotowania jest bł. Carlo Acutis (1991-2006). W przygotowaniu korzystamy z aplikacji PentecostApp. 

Odpowiedzialnym za katechetyczne przygotowanie jest ks. Tomasz Drożyński. Najbliższa data bierzmowania w naszej misji to 24 maja 2021 o godz. 11 (Pfingstmontag). Szafarzem bierzmowania będzie bp Peter Birkhofer z Freiburga.