Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

Komunia Święta

Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w komunii świętej. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

Za każdym razem, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, staje u źródła, z którego sam na nowo wytryska: przez to, że Kościół „je" Ciało Chrystusa, staje się Ciałem Chrystusa, co stanowi też inną nazwę Kościoła. W ofierze Chrystusa, który poświęca się nam cały, jest miejsce na całe nasze życie. Nasza praca i nasze cierpienie, nasze radości, wszystko możemy zjednoczyć z ofiarą Chrystusa. Kiedy w ten sposób się poświęcamy, zostajemy przemienieni: podobamy się Bogu i jesteśmy dla bliźnich jak dobry, pożywny chleb.

Kto chciałby przyjąć świętą Eucharystię, musi być katolikiem. Jeśli uświadamia sobie, że popełnił grzech ciężki, powinien się wcześniej wyspowiadać. Zanim przystąpi się do ołtarza, należy pojednać się z bliźnimi.

Każda komunia święta ściślej wiąże mnie z Chrystusem, czyni ze mnie żywą część Ciała Chrystusa, odnawia łaski, które otrzymałem na chrzcie, jak również sprawia, że staję się mocniejszy w walce z grzechem.

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest dla katolika obowiązkiem. I kto dobrowolnie i bez ważnego powodu ten obowiązek zaniedbuje popełnia grzech ciężki. Terminy Mszy św. sprawowanych w naszej Misji można znaleźć w zakładce Kalendarz.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Pełnie uczestniczy w Eucharystii ten, kto przyjmuje Jezusa w Komunii świętej. W naszej Misji przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się co roku. Więcej informacji na temat katechezy przed Pierwszą Spowiedzią i Komunią Święta można znaleźć w dziale Katecheza.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w naszej misji obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie, niedzielnych Mszach świętych oraz w cyklu nabożeństw, związanych z Pierwszą Komunią: poświęcenie i wręczenie różańców, medalików, świec oraz książeczek, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Zajęcia z religii dla dzieci odbywają się zgodnie z planem ustalonym przez Proboszcza w porozumieniu z p. Katechetką. Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko w bieżącym roku szkolno-katechetycznym przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. powinni zapisać je zaraz po wakacjach, ponieważ przygotowanie rozpoczyna się zazwyczaj we wrześniu.

Ponadto rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą Misją, dostarczają świadectwo chrztu dziecka z parafii, w której dziecko chrzest otrzymało.

W przypadku, gdy dziecko ma przyjąć I Komunię Świętą w parafii w Polsce misja wystawia zaświadczenie, które należy przedłożyć danemu proboszczowi w polskiej parafii.

Zainteresowanych tematem I Komunii św. prosimy o kontakt z Proboszczem lub Kancelarią w godzinach jej pracy.