Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacje Mobilne

Zamyślenie wakacyjne

Letni okres powinien być inny niż pozostałe dni roku, a zarazem ma służyć odzyskaniu psychofizycznej i duchowej równowagi. Doskonały odpoczynek jest sztuką, bo jest wynikiem harmonii ciała, umysłu i wyobraźni. Terminologia tego czasu niesie też ukryte przesłanie. Warto się z nią zapoznać i właściwie rozumieć, może wtedy lepiej uda nam się wejść w sztukę odpoczywania.

Wakacje

Słowo wakacje wywodzi się z łaciny, od vacatio (uwolnienie, oswobodzenie), który z kolei pochodzi od vacare (być próżnym, wolnym, niezajętym). Słownik języka polskiego PWN podaje, że wakacje to „okres wolny od zajęć szkolnych” i „okres wolny od pracy i obowiązków”. A zatem, zgodnie z  definicją, pracujący dorośli też mają prawo czekać na wakacje, planować je i cieszyć się z nich.

Urlop

Wyraz urlop zapożyczono z  niemieckiego Urlaub (odpoczynek, wakacje, wolne, przerw), który z kolei pochodzi od erlauben (pozwalać, pozwolić). Podobno średniowieczni rycerze pytali swych lennych władców o pozwolenie na „Urlaub”, aby zaciągnąć się do bitwy.  Pierwotnie znaczyło więc „uwolnienie żołnierza na pewien czas ze służby” oraz „dokument dotyczący tego uwolnienia, przepustkę”. Dziś to nic innego jak „ustawowo zagwarantowana płatna lub niepłatna przerwa w wykonywaniu pracy, w wymiarze oraz okolicznościach przewidzianych prawem” albo „przerwa w spełnianiu jakiegoś obowiązku”.

Ferie

Termin ferie pochodzi z łaciny i w starożytnym Rzymie oznaczał dni poświęcone uroczystościom religijnym, dni odpoczynku. W języku polskim to „okres wolny od pracy, nauki”. W Polsce, inaczej niż w Niemczech, najczęściej stosowany jest w węższym zakresie znaczeniowym i odnosi się do krótkiej zimowej przerwy w nauce.

Czas wolny

Stosuje się na ogół trzy pojęcia na określenie czasu wolnego: free time, leisure time oraz leisure. Free time to czas będący do dyspozycji jednostki według jej uznania, to czas wolny od przymusów biologicznych i ekonomicznych. Leisure time jest odcinkiem czasu wolnego, który jest przeznaczony na realizowanie wartości czasu wolnego. Badacze nazwali tę kategorię czasu „wczasami”, „wczasowaniem”. Leisure oznacza samorealizację, którą osiąga się w wyniku wykorzystania czasu wolnego; to ona przynosi odprężenie i jest główną, choć nie jedyną funkcją czasu wolnego.

Menucha

W języku hebrajskim, w kontekście żydowskiego szabatu, pojawia słowo menucha, które jest rozumiane jako odpoczynek, oznacza jednak coś więcej niż zakaz pracy. „Szabat nie jest okazją do rozrywek czy lekkomyślności; nie jest dniem puszczania fajerwerków czy fikania koziołków, ale sposobnością do naprawiania naszego złachmanionego życia; gromadzenia raczej niż trwonienia czasu. Odpoczynek bez ducha jest źródłem deprawacji”. Chodzi o to, by „wyrzec się przekleństwa targowego zgiełku, jarzma trudu. Oddalić się od skrzeku nieharmonijnych dni, od nerwowości i szału zachłanności” (Heschel). Menucha w duchowości żydowskiej jest utożsamiana ze szczęściem, spoczynkiem, pokojem i harmonią. Jest to stan, w którym człowiek spoczywa, grzesznik przestaje się trapić, a znużony może odetchnąć. Jest stanem, w którym nie ma konfliktów ani walki, nie ma strachu ani nieufności. W późniejszym okresie słowo to stało się synonimem życia w świecie przyszłym.

Jak dobrze przeżyć wakacje?

Wakacyjna terminologia wskazuje na bogactwo znaczeniowe tego czasu. Pamiętajmy jednak, że „czas wakacji ma być czasem łaski, okresem modlitwy, by wygoić duszę, bo wygojona dusza goi zmęczone ciało (ks. Twardowski)”. Na koniec warto posłuchać ks. Bosko, który przed samym początkiem wakacji, tak mówił do swoich wychowanków: „Mógłbym wam jeszcze polecić tysiące innych rzeczy. Wszystko po to, abyście przeżyli dobrze wakacje. Teraz skupię się na tej jednej, jedynej, która zawiera w sobie to wszystko, co chciałbym Wam polecić: Nie popełniajcie żadnego grzechu! Brońcie się przed tym, jak przed jadowitym wężem. Jeśli się to wam uda, przeżyjecie dobre wakacje, wrócicie zdrowi i pogodni, podejmiecie kolejny rok nauki i pracy. To wam zostawiam jako ojciec, który kocha swoje dzieci. A teraz życzę wam dobrych wakacji. Do zobaczenia!”.

Wszystkim wyjeżdżającym życzę udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu. W końcu odpoczynek po pracy (otium post negotium) jest częścią naszego życia, ale też jest wielką sztuką. Ważne, by nie wrócić z wakacji zmęczonym, znudzonym, bez pieniędzy i ze złamanym życiem.