Kontakt
+49 7612 020 050 info@pmk-freiburg.de
Aplikacja Mobilna

EURO 2024 w Niemczech

"Piłka nożna to najpiękniejszy sport na świecie. To jest moja osobista opinia” - Papież Franciszek

W Niemczech odbywają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2024. Zastanówmy się nad tym tematem w kontekście naszej wiary. Dodajmy, że kwestia jest aktualna, na co zwróciła uwagę Dykasteria ds. Kultury i Edukacji, która zaprosiła przedstawicieli episkopatów na spotkanie poświęcone zagadnieniom dotyczącym sportu, w tym duchowości sportu.

Religia i sport

W starożytności sport i religia są ze sobą ściśle powiązane. Igrzyska olimpijskie, zapoczątkowane w Grecji w 776 r. p.n.e., były ceremonią religijną, o czym świadczy antyczny posąg Zeusa w Olimpii autorstwa Fidiasza. Nawet w prekolumbijskiej Ameryce, w Meksyku, odbywały się gry z piłką, które miały przede wszystkim charakter ceremonii religijnych.

Św. Paweł i metafora zawodów

Św. Paweł, który być może był entuzjastą sportu, w jednym z listów porównuje życie chrześcijańskie do zawodów sportowych (1 Kor 9,24-27). Pisząc do Koryntian nawiązuje do igrzysk istmijskich. Dokładnie co dwa lata do Istmii przybywali delegaci innych polis – atleci, widzowie i handlarze z odległych krain, by świętować igrzyska panhelleńskie. Wg Apostoła Narodów wolność chrześcijańska wymaga wielkiego wysiłku i pracy nad samym sobą. Trzeba więc pracować nad własnym ciałem, jak sportowcy, którzy chcąc osiągnąć sukces ponoszą wysiłek: „oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś – nieprzemijającą”.

Piłka nożna fenomenem

Piłka nożna jest zjawiskiem, którego nie można ignorować. Ewangelicki teolog bp Wolfgang Huber wskazywał, że futbol jest sejsmografem społeczeństwa i posiada magiczną siłę przyciągania. Podobnie jak chrześcijaństwo tworzy poczucie wspólnoty bez względu na pochodzenie i status społeczny, promuje braterstwo, szacunek oraz zachowania moralne, które odpowiadają chrześcijańskiemu przesłaniu. W piłce odzwierciedlają się dylematy i zmagania etyczne życia społecznego: uczciwość, sprawiedliwość, reagowanie na łamanie praw człowieka. Nie do przecenienia jest funkcja wychowawcza sportu, bo w życiu, podobnie jak na boisku i poza nim, niezwykle cenna jest umiejętność przegrywania.

Futbol a religia

Wzajemne odniesienia religii i piłki wyraźnie widać na boisku. To już nie tylko gesty wznoszenia rąk ku niebu, wykonywanie znaku krzyża, ale też religijne tatuaże i inne elementy. Współczesne stadiony określa się mianem świątyń sportu. Te wielkie areny są dziełami sztuki budowlanej i inżynierskiej, które można porównać tylko z gotyckimi katedrami. Ks. Alfred Michalik pisze, że piłka nożna to nowa religia a „charakterystyczną cecha tej nowej religii jest też to, że czciciele bardzo chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach i są w stanie ponieść tak wiele wyrzeczeń i ofiar, aby w nich uczestniczyć, że mogliby w tej mierze stać się wzorem i przykładem dla bardzo wielu katolików, którzy maja swój kościół w zasięgu oczu i wyciągniętej ręki i nie musza ponosić niemal żadnych nadzwyczajnych kosztów czasowych i finansowych, aby uczestniczyć we Mszy. Wielu potrafi z byle głupstwa uczynić przeszkodę usprawiedliwiającą udział w Eucharystii, a gdy postanowią uczestniczyć w meczu piłki nożnej, są w stanie uczynić wszystko, co w ich mocy, aby w tym dziwnym nabożeństwie wziąć udział. I żadna przeszkoda i żadna trudność nie są w stanie ich od tego odstraszyć”.

Piłka nożna jako sakrament egzystencjalny

Finał piłkarskich zmagań w Niemczech odbędzie się na Olympiastadion w Berlinie. Kiedy w 2006 r. zmodernizowano obiekt, w centrum stadionu wybudowano ekumeniczną salę modlitewną, w której umieszczono cytaty biblijne w 17 językach. Każdy, kto odwiedzi kaplicę natknie się na słowa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). Sportowcy mogą przeczytać to zdanie przed każdym meczem. Pasuje ono do piłki nożnej i prowokuje do myślenia. Sport nie jest przecież celem życia, ale tylko środkiem do integralnego rozwoju człowieka